ภาพข่าว: UAC สวัสดีปีใหม่ ฟินันเซียไซรัส

จันทร์ ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๖:๔๖
คุณนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(กลาง) บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ UAC มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ คุณกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ (ขวา) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน ) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด