ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อ 1,700 ล้านบาท แก่น้ำประปาไทย เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

อังคาร ๒๘ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๐:๕๕
นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ นายสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 1,700 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่กำลังจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยเป็นหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 4.75 ต่อปี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA- ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทั้งนี้ บมจ.น้ำประปาไทยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาลของภาคเอกชน การผลิตน้ำประปาจากบ่อบาดาลของ กปภ. และเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเป็นการช่วยแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและน้ำเค็มแทรกในชั้นบาดาลตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด