ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(18 มกราคม 2557)

ศุกร์ ๑๗ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๖:๐๐
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557

09.00 น. สถาบันสถาปนิกสยาม จัดกิจกรรม “ISA Building

Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง

ครั้งที่ 1-57 : เรียนรู้งานระบบ AV และ Acoustics”

ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ

16.00 น. สัมมนาและเปิดตัวสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ณ โรงแรม

ดุสิตธานี กรุงเทพฯ

17.00 น. สสส. ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายมหรสพและการละเล่นพื้น

บ้านเพื่อสุขภาวะชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เรียนเชิญ

สื่อมวลชนร่วมกิจกรรม All About Arts “สืบสานศิลปิน

ศิลป์เมืองเพชร” ณ ลานสุนทรภู่ จ.เพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด