สัมมนาและเปิดตัวสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์

พฤหัส ๑๖ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๕:๒๕
ด้วยสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ จะดำเนินการจัดงานพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร สมัยที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี เพื่อที่จะดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ ส่งเสริม สร้างมิตรภาพ ความสามัคคี และทุ่มเทพลังเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการค้าระหว่างไทย-จีน

สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการจดทะเบียนและอนุญาตตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้าแล้ว ประกอบด้วยสมาชิกนักธุรกิจหูเป่ย์รุ่นใหม่ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และนักธุรกิจจากหน่วยงานต่างๆ ของจีนที่เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจในเมืองไทย

ในการนี้ สมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมรับประทานอาหาร และเปิดตัวสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ ในวันที่เสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กำหนดการ

สัมมนาและพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการ สมัยที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2558 เวลา 16.00 – 21.00 น.

โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

16.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน รับประทานอาหารว่าง

16.30 น. เริ่มสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียน-จีน และทิศทางการค้าไทย-หูเป่ย์”

โดย...

Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน-จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณประจิตต์ รุ่งเรืองไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.เอ็ม มีเดีย จำกัด (นิตยสาร ASEAN COMMERCE

18.15 น. เริ่มเข้าสู่พิธีการรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการ สมัยที่ 1

- เลขาธิการสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ กล่าวรายงาน และแนะนำวัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมฯ

- ฯพณฯ ท่านทูตพาณิชย์จีนประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี

- นายเขียน ไชยศุภรากุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี

- ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี

- ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดี และมอบโล่ตำแหน่งคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 1

- มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี / แขกผู้มีเกียรติ

- ถ่ายภาพร่วมกัน

20.30 น. - พิธีเซ็นสัญญาร่วมดำเนินโครงการฯ ระหว่างสมาคมการค้าไทย-หูเป่ย์ และ สมาคมไทยจีน 10 สมาคม

- ถ่ายภาพร่วมกัน

21.00 น. – จบงานพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด