ธนาคารออมสิน ประกาศปิดชั่วคราว 5 สาขา ในเขตพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง

จันทร์ ๑๓ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๑:๓๓
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการที่ขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสาขาธนาคารออมสินในพื้นที่การชุมนุม อีกทั้งยังส่งผลต่อลูกค้าและประชาชนที่เดินทางไปใช้บริการเกิดความไม่ปลอดภัย จนถึงอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลูกค้า และพนักงานธนาคารออมสิน ธนาคารฯ จึงขอประกาศปิดให้บริการสาขาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขากระทรวงการคลัง สาขาทำเนียบรัฐบาล สาขาเอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคาร B และสาขากรมการกงสุล ส่วนสาขาอื่นๆ เปิดให้บริการตามปกติ

สำหรับสาขาที่ปิดทำการชั่วคราวในพื้นที่ดังกล่าวฯ ประชาชนทั่วไปและลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง ได้แก่ สาขากระทรวงการคลัง ใช้บริการได้ที่สาขาสะพานแดง สาขาทำเนียบรัฐบาลใช้บริการได้ที่สาขามหานาค สาขาเอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ใช้บริการได้ที่สาขาขนส่งหมอชิต 2 สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ใช้บริการได้ที่สาขาสรงประภาและ สาขากรมการกงสุล สามารถใช้บริการได้ที่สาขาดอนเมือง

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115 และ www.gsb.or.th โดยเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด