ภาพข่าว: รมช.คลังร่วมการประชุมหารือถึงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

จันทร์ ๐๖ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๓:๕๓

ร่วมการประชุมหารือร่วมกับนายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร นายสมชายพูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และนายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากรเกี่ยวกับผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยจากการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลซึ่งกรมศุลกากรได้รับผลกระทบแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ ในไตรมาส 1 ของปีนี้ ภาษีนำเข้าติดลบร้อยละ 5จากที่คาดไว้ว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 14.7 ทำให้การจัดเก็บต่ำกว่าเป้า6,000 ล้านบาท ด้านกรมสรรพาสามิต ก็มีแนวโน้มจัดเก็บที่ลดลงกว่าประมาณการ4,000 ล้านบาท และหากสถานการณ์การเมืองยังยืดเยื้อก็อาจทำให้ภาษีสรรพสามิตจัดเก็บได้ลดลง จาก 4.6 แสนล้านบาท เหลือ 4.1แสนล้านบาท มีเพียงกรมสรรพากร ที่จัดเก็บได้เกินเป้าที่ 9,800 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเมืองหลังวันที่ 13 มกราคมนี้ จบลงโดยเร็วแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ก็น่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด