ภาพข่าว: กรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทย ลักลอบนำเข้ายาไอซ์ มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท

พฤหัส ๐๒ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๑:๔๑
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากรแถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมหญิงชาวไทยลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 1เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 4,240 กรัมมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท ณ ศูนย์บริการศุลกากร ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด