ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนโครงการ ‘นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา’ ส่งมอบให้โรงเรียนในสังกัด กทม. และห้องสมุดประชาชน 475 แห่ง

พฤหัส ๒๖ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๔๕
นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) ส่งมอบหนังสือ ‘นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา (Bilingual ASEAN Series) ผนวก กิจกรรมบูรณาการ’ มูลค่ารวม 8 ล้านบาท ให้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 2 จากขวา) เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และห้องสมุดประชาชน รวมจำนวน 475 แห่ง ทั้งนี้โครงการหนังสือ ‘นิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษา’ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพ และสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น โดยนายอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชนไทย พร้อมสอดแทรกคติสอนใจผ่านเรื่องราวอันสนุกสนานเกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน อีกทั้งการจัดพิมพ์ในรูปแบบสองภาษายังช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน ตลอดจนครูและบรรณารักษ์ไทยให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด