ภาพข่าว: ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

อังคาร ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๓๗
บลจ. ทิสโก้ นำโดย อารยา ธีระโกเมน กรรมการอำนวยการ, ธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ และ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย อภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ เพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการและผู้จัดการอาวุโส และมาลี ตั้งใจสนอง กรรมการและผู้จัดการอาวุโส ร่วมในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ โดย บลจ.ทิสโก้ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด