ภาพข่าว: "APM และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าเยี่ยมชมและประชุมงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

อังคาร ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๐๘:๓๘
เยี่ยมชมร.ศ. นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ. สมจิต สุกสะหวัด คณบดี และคณาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและประชุมงานวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด