ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากจัดสัมมนา ยกระดับสถาบันสู่มาตรฐานสากล

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๐๓
คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) (ขวา) และคุณนริดา เศรษฐบุตร รองผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ซ้าย) ให้การต้อนรับ Mr.David Walker ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย ประกันเงินฝากและการต่างประเทศ ของสถาบันประกันเงินฝากประเทศแคนาดา ซึ่งให้เกียรติบรรยายหลักการสำคัญของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล ( Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems) ให้กับพนักงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับสถาบันเข้าสู่มาตรฐานสากลของระบบคุ้มครองเงินฝาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด