ภาพข่าว: เยี่ยมชม

ศุกร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๐๔
นายสุริยา ธรรมธีระ และนายปริญญา วงศ์เพชรขาว ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานปูนซีเมนต์ ของกลุ่มบริษัทสุกสมบูน ในจังหวัดนครพนม โดยมีคุณจิตตะกอน สุกสมบูน ประธานใหญ่ของกลุ่มสุกสมบูน และทีมงานให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด