ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(13 ธันวาคม 2556)

ศุกร์ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๐๘:๐๐
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556

08.00 น. ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน “บัวหลวงเอสเอ็มอีแฟร์ 2556” ณ

ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม

08.30 น. งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี

2556(NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2013)ณ เดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตี้)

13.30 น. ซอฟต์แวร์พาร์ค จัดงานแถลงข่าว สุดยอดผู้ประกอบการ

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการบ่ม

เพาะธุรกิจ ซอฟต์แวร์พาร์ค ปี 2556 และทิศทางบ่มเพาะ

ธุรกิจปี 2557 ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด