งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2556(NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2013)

พุธ ๑๑ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๑๓
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2556(NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2013)“Smart Technology for Smart Community ชุมชนปราดเปรื่อง ฉลาดเรื่องเทคโนโลยี”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ เดอะ สุโกศล (โรงแรมสยามซิตี้)

ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.05 น. ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ

09.05 – 09.10 น. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวรายงาน

09.10 – 09.20 น. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2556

09.20 – 09.30 น. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหาร และคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด