ภาพข่าว: IRPC รับรางวัล CSRI Recognition 2013

อาทิตย์ ๐๘ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๕๑
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล CSRI Recognition 2013 ประเภทรางวัลทั่วไป จากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียน ที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด