การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ศุกร์ ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๙:๕๐
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556

เวลา 09.00 ? 16.00 น.

วิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด งานประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ ?เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน? โดยมี รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในงานประชุม ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ห้องนันทา 1

โดย บริษัทครีเอทีฟ พอยท์ แอด Creative Point Ad โทร. 02-422-0486-7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-351-7729

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด