ภาพข่าว: คณะผู้บริหารฮอนด้า เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสร้างแก้มลิงโคกสำโรง จ.ลพบุรี

ศุกร์ ๐๖ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๓๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำนายฮิโรชิ โคบายาชิ รองประธานกรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และ ประธาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฮอนด้าฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 14,425,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคทั้งในฤดูแล้งและการกักเก็บน้ำในฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด