ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากเดินสาย...เสริมสร้างความมั่นใจ ?ระบบคุ้มครองเงินฝาก? จ.กำแพงเพชร

พุธ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๒๐
คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) (3 จากซ้าย ) ให้ความรู้สร้างความเข้าใจต่อเนื่องเรื่อง ?การคุ้มครองเงินฝาก การดูแลความมั่นคงของสถาบันการเงิน และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน? โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บริษัทเครดิต บูโร แห่งชาติ ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด