ภาพข่าว: ปตท.สผ. รับ 4 รางวัล ?คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556?

พุธ ๐๔ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๐๖
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ รับมอบ 4 รางวัลจากการประกาศเกียรติคุณ ?คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556 (Board of the Year Awards 2012/13)? จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556 และประธานกรรมการสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยรางวัลที่ ปตท.สผ. ได้รับครั้งนี้ ได้แก่ 1.) รางวัล คณะกรรมการแห่งปี ดีเลิศ 2.) รางวัล Hall of Fame สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการแห่งปีดีเลิศ 3 ครั้งติดต่อกัน 3.) รางวัลคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง และ 4.) รางวัล คณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี เป็นครั้งที่ 2

การประกาศเกียรติคุณ ?คณะกรรมการแห่งปี 2555/2556? จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่อง คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสายงานสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร

บุษบรรณ จีนเจริญ โทร. 02 537 4607 E-mail: [email protected]

ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 E-mail: [email protected]

สุรยศ เอี่ยมละออ โทร. 02 537 7003 E-mail: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด