ภาพข่าว: รับรางวัล Young Creative INSEE Contest 2013

อังคาร ๐๓ ธันวาคม ๒๐๑๓ ๑๓:๔๐
นายชานนทร์ เตชธุวานันท์ และนางสาวธัชชนก พงศ์ประยูร นิสิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Young Creative INSEE Contest 2013 ในหัวข้อการออกแบบ ?โรงเรียนสีเขียว? โดยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ค่า จากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือปูนอินทรีณ ห้องอินทรีเพชร เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด