อ.ส.พ. ร่วมแสดงความยินดี ในงาน 37 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่

อังคาร ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๕:๑๑
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมแสดงความยินดี กับสวนสัตว์เชียงใหม่ ในงานครบรอบ “37 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมใจยินดี 50 ปี พระราชทาน อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสู่ 75 ปี สวนสัตว์ไทย พบกับมิติใหม่ส่วนจัดแสดง สัตว์แอฟริกา” โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา สวนสัตว์เชียงใหม่ โอกาสนี้ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ภายในงานอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด