ภาพข่าว: ปตท. รับรางวัลความรับผิดชอบอย่างสังคม CSRI Recognition ประจำปี 2556

ศุกร์ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๑:๒๓
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม มอบรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัลทั่วไป ให้แก่ นายพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญ มุ่งมั่น และมีพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบอย่างสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียน และหน่วยงานอื่นๆ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด