ข้อมูลการแสดงโชว์ "สยามนิรมิต"

พฤหัส ๑๓ ตุลาคม ๒๐๐๕ ๑๓:๕๖
กรุงเทพฯ--13 ต.ค.--แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์
ชื่อการแสดง "สยามนิรมิต"
ผู้อำนวยการสร้าง พัณณิน กิติพราภรณ์
โปรดิวเซอร์ อำพล สุทธิเพียร
โปรดิวเซอร์/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค กฤษรา (ซูไลมาน) วริศราภูริชา
ผู้กำกับการแสดง ดังกมล ณ ป้อมเพชร
ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง ผกามาศ ลิ่มปิยะชาติ
ศรัณยา กุศลศักดิ์
ณัฐกรณ์ สุวรรณมณี
วรรณกวี อยู่วัฒนา
ผู้ออกแบบฉาก ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
ที่ปรึกษาด้านออกแบบระบบแสง มร.จอห์น เอ.วิลเลี่ยม
ผู้ออกแบบระบบแสง วิกรานต์ มณีศรี
บริษัท เอวี ซิสเท็มส์ จำกัด
ผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบ ไกวัล กุลวัฒโนทัย
ศิลปินผู้ขับร้องเพลงประกอบฉาก ขวัญจิต ศรีประจันต์ - เพลงแม่โพสพ
ครูแจ้ง คล้ายสีทอง - เพลงเห่เรือ
ผู้ออกแบบชุดนักแสดง ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
จำนวนเครื่องแต่งกาย กว่า 500 ชุด
จำนวนนักแสดง 150 คน
รายละเอียดการแสดง "สยามนิรมิต"
สยาม...อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปี สร้างสมวัฒนธรรมประเพณีบ่งบอกถึงความมีอารยธรรมอันงดงามและทรงคุณค่า สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย หลายชั่วอายุคนจวบจนปัจจุบัน
ร่วมเดินทางย้อนเวลาสู่ความรุ่งโรจน์ของสยามประเทศ ตื่นตาประทับใจไปกับเส้นทางแห่งวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันงดงามของชาวสยามอันเกิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ ในการแสดงชุด...สยามนิรมิต
องก์ 1 ย้อนรอยประวัติศาสตร์
ฉากที่ 1 ศรัทธา...ล้านนานคร
- เหนือสุดแดนสยาม ในอดีตกาล คืออาณาจักรล้านนาอันยิ่งใหญ่
- มหาเทวีแลเหล่ากำนัล จัดเตรียมขบวนแห่อันวิจิตร พร้อมบรรดานางฟ้อน นางรำ พลดาบ ฝีมือกล้า ตามเสด็จองค์มหาราชาด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้น เพื่อร่วมในงานบุญตามประเพณี
ฉากที่ 2 ทะเลใต้...การค้าขายโพ้นทะเล
- ย้อนหลังไปสู่อาณาจักรศรีวิชัย จนล่วงมาถึงอาณาจักรนครศรีธรรมราช ความรุ่งเรืองในยุคนั้น ได้เชื้อเชิญให้มหามิตรจากแดนไกลเดินทางมาค้าขายแลกเปลี่ยสินค้า...
- ชมมหรสพและการละเล่นของวัฒนธรรมใต้ที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนทั้งไทยพุทธและมุสลิม
ฉากที่ 3 อีสาน...ตำนานปราสาทหิน
- ด้วยความเลื่อมใสในพุทธศาสนา บรรดาหนุ่มสาวชาวอีสานร้องรำทำเพลงเฉลิมฉลองกันอย่างสนุก ในงานทำบุญพระเวสต่อหน้าพระธาตุพนม...
- ตื่นตาปราสาทหินที่ถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อใช้เป็นเทวสถานบูชาเทพเจ้าฮินดูร่วม ค้นหาความเร้นลับของนางอัปสราที่ถูกบรรจงปั้นไว้อย่างดงาม
ฉากที่ 4 กรุงศรีฯ...ราชธานีที่รุ่งโรจน์
- ชมวิถีชีวิตริมสายน้ำของชาวนาสยามในดินแดนภาคกลางอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่อุดมสมบูรณ์
- ร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกว่า สามร้อยปีสู่...กรุงศรีอยุธยาราชธานีที่รุ่งโรจน์และเกรียงไกรที่เพลานั้นได้เจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาติประกาศถึงความมั่นคง ดำรงไว้ซึ่งแสนยานุภาพ
องก์ที่ 2 ท่องไปในไตรภพ สู่ดินแดนแห่งจินตนาการ : นรก หิมพานต์ สวรรค์ ท่องสู่จินตนาการตามคติความเชื่อของชาวสยาม ตื่นตะลึงไปกับดินแดนในไตรภาพ...
ฉากที่ 1 นรกภูมิ
- ร่วมดำดิ่งสู่...นรกภูมิ เผชิญหน้ากับยมราช และเหล่าภูตผีปีศาจ ที่ต้องโทษทัณฑ์ตามบาปกรรมที่ได้กระทำ แต่ครั้งยังเป็นมนุษย์
ฉากที่ 2 หิมพานต์ ตำนานเร้นลับ
- ตื่นตะลึงไปกับ...ป่าหิมพานต์อันเร้นลับ สวยงาม สุดมหัศจรรย์ ที่นี่ คือทางผ่านสู่สรวงสวรรค์ พบบรรดาสรรพสัตว์ ค้นหาความลับของนารีผลต้นไม้ในตำนาน...
ฉากที่ 3 หิมพานต์ ตำนานเร้นลับ
- ตื่นตะลึงไปกับ...ป่าหิมพานต์อันเร้นลับ สวยงาม ฟังเหล่าคนธรรพ์บรรเลงดนตรี ที่นี่คือดินแดนแห่งเทพยดา และนางฟ้าทั้งหลาย ซึ่งมีอินทราเป็นเทพยดาสูงสุด
องก์ที่ 3 รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย
- ด้วยความเชื่อที่ว่าทำดีได้ไปสวรรค์ ชนชาวสยามจึงมีประเพณีงานบุญมากมาย ที่มักจะมีงานรื่นเริง การละเล่นต่างๆ รวมอยู่ด้วย...
- ร่วมรื่นเริงกับประเพณีของชนชาวสยามที่สืบทอดมานานหลายร้อยปี อาทิ ประเพณีบวชนาคของถิ่นต่างๆ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทำบุญบั้งไฟ แห่ผีตาโขน จองพารา ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
คำบรรยายภาพ
1(4) การแสดง "สยามนิรมิต" องก์ที่ 1 ฉากที่ 1 ฉากศรัทธา...ล้านนานคร เหนือสุดแดนสยาม ใน
อดีตกาล คือ อาณาจักรล้านนาอันยิ่งใหญ่ มหาเทวีแลเหล่านางกำนัล จัดเตรียมขบวนแห่อันวิจิตร
พร้อมบรรดานางฟ้อน นางรำ พลดาบฝีมือกล้า ตามเสด็จองค์มหาราชาด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้น เพื่อ
ร่วมงานบุญตามประเพณี
1(5) การแสดง "สยามนิรมิต" องก์ที่ 1 ฉากที่ 4 กรุงศรี...ราชธานีที่รุ่งโรจน์ ร่วมเดินทางย้อนเวลา
ไปกว่า สามร้อยปีสู่...กรุงศรีอยุธยา ราชธานีที่รุ่งโรจน์และเกรียงไกรที่เพลานั้น ได้ประกาศถึง
ความมั่งคั่ง มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งแสนยานุภาพ
1(7) ส่วนหนึ่งของการแสดง "สยามนิรมิต" องก์ที่ 2 ท่องไปในไตรภพ สู่ดินแดนแห่งจินตนาการ ฉากที่ 2
หิมพานต์ ตำนานเร้นลับ
1(8) การแสดง "สยามนิรมิต" องก์ที่ 2 ท่องไปในไตรภพ สู่ดินแดนแห่งจินตนาการ ฉากที่ 3
สวรรค์...อัศจรรย์ ฟังเหล่าคนธรรพ์บรรเลงดนตรี ที่นี่คือดินแดนแห่งเทพยดา และนางฟ้าทั้งหลาย
ซึ่งมีอินทราเป็นเทพยดาสูงสุด
1(9) การแสดง "สยามนิรมิต" องก์ที่ 3 รื่นเริง สนุกสนาน สืบสานประเพณีไทย แสดงถึงประเพณีของ
ชนชาวสยามที่สืบทอดมานานหลายร้อยปี อาทิ ประเพณีลอยกระทง--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด