ภาพข่าว: PDI รับรางวัล CSRI Recognition 2556

พุธ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๖:๐๔
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัล Rising Star ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการรับมอบรางวัลฯ จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ CSRI และประธานคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัล ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด