ภาพข่าว: AIE โรดโชว์นครสวรรค์

พุธ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๖:๐๐
คุณอนุรักษ์ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) AIE และคุณธนิตย์ ธารีวัฒนาวิบูลย์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะทีมผู้บริหาร ร่วมด้วย คุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการบริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณสมภพกีระสุนทรพงษ์ผู้อำนวยการการสายงานวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัสจำกัด(มหาชน)ในฐานะหนึ่งในแกนนำรับประกันจำหน่ายหุ้น ร่วมนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน ในจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด