ภาพข่าว: CSRI มอบรางวัล CSRI Recognition 2013 แก่ บจ. ที่พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

อังคาร ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๖:๕๒
ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ร่วมมอบรางวัล CSRI Recognition 2013 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ 40 บจ. ที่มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย บจ.ที่มีความโดดเด่นและคว้ารางวัลพิเศษประเภท Most Improved CSR ได้แก่ บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรางวัล Rising Star ได้แก่ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) บมจ. ผาแดงอินดัสทรี บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ บมจ. ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด