ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรมอบของกลางวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพ

จันทร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๔:๑๓
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร มอบของกลางวิทยุสื่อสารยี่ห้อ ICOM รุ่น IC-V8 พร้อมแท่นชาร์ต ให้แก่กองทัพภาคที่ 1 จำนวน 174 ชุด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 50 ชุด และฝ่ายส่งกำลังบำรุง ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จำนวน 50 ชุด เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด