กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557

พฤหัส ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๒:๒๖
พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งเสื้อผ้าห่มกันหนาว 100,000 ชุด รวมมูลค่า 27 ล้านบาท เดินสายช่วยเหลือพี่น้อง 12 จังหวัด ภาคเหนือ-อีสาน

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดตัวโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557" มอบเสื้อผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100,000 ตัว เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า จำนวน 30 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 27,000,000 บาท พร้อมเคลื่อนคาราวานส่งมอบความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาว รวม 12 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายนนี้

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เปิดเผยว่า "ภัยหนาวนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่พี่น้องในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบอยู่เสมอ โดยในแต่ละปีมีผู้เดือดร้อน ส่งผลต่อสุขภาพ หรืออาจรุนแรงถึงเสียชีวิต ด้วยเหตุนี้กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557" เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาวใน 12 จังหวัด และเครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาต่างๆ อันเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยภายใต้กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวไทยในยามประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที"

นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว โดยบูรณาการวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว พร้อมประสานจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว ฐานข้อมูลการแจกจ่าย รวมถึงประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาวะความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นแจกจ่ายแก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ เด็กยากไร้การอุปการะ ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยโครงการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวปี 2556-2557 นี้ กระทรวงฯ ได้วางแผนจัดสรรรวม 12 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และอุบลราชธานี"

ปัจจุบัน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมียอดเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 — 30 กันยายน 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 576 ล้านบาท จากการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าในประเทศไทย ได้แก่ 1,000 บาทจากการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งเครื่อง และกองทุนฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ ได้แก่

1. การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรงแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เป็นจำนวนเงิน 14,425,000 บาท

2. การส่งมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว ปี 2555-2556 จำนวน 28,000,000 บาท

3. การส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประสบอุทกภัยปี 2556 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ จำนวน 12,000,000 บาท

4. การส่งมอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 30 ลำ และรถยนต์อำนวยการสื่อสารฮอนด้า ซีอาร์-วีให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมมูลค่า 6,150,000 บาท

5. การส่งมอบรถพยาบาลดัดแปลงจากรถฮอนด้า สเตปแวกอน สปาด้า และจักรยานยนต์ดัดแปลงจากฮอนด้า ซีบีอาร์250อาร์ แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน รวมมูลค่า 42,000,000 บาท

6. การจัดฝึกอบรมความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม และค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

"กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชาวไทยยามเกิดภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการให้ความรู้เพื่อรับมือภัยพิบัติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยและอยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป" นายพิทักษ์กล่าวทิ้งท้าย

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล (ซ้ายสุด) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเปิดตัวโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยและกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด