ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบึงกาฬ และด่านศุลกากรนครพนม

พฤหัส ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๑:๕๗
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร เดินทางตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรบึงกาฬและด่านศุลกากรนครพนม ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด