ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(6 พฤศจิกายน 2556)

พุธ ๐๖ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๐๘:๐๐
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556

09.00 น. สยามมิชลิน ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ

“Michelin Safe on the Road : Junior Bike Rally

มิชลินสอนน้อง ปั่นปลอดภัย เข้าใจกฎจราจร” ณ สวนวชิร

เบญจทัศ

09.00 น. มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย จัดพิธีส่งมอบความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยหนาว ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

10.00 น. การประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องเอดส์ ในภูมิภาคเอเชีย

และแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์

สุขุมวิท

13.00 น. นานมีบุ๊คส์ ฉลองเปิด “ร้านแว่นแก้ว สาขาเซ็นทรัลพลา

ซาพระราม 3” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3

13.00 น. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลง

ข่าวการจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2556” ณ โรงแรม

เดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

13.30 น. นิด้า จัดงานเสวนา ‘พ.ร.บ.นิรโทษกรรม: จุดเปลี่ยน

การเมืองไทย ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

16.30 น. ธนาคารยูโอบี ประกาศผลโครงการประกวดภาพวาด ยูโอบี เ

พ้นต์ติ้ง ออฟเดอะเยียร์ ครั้งที่ 4 พร้อมชม

นิทรรศการผลงานการประกวดภาพวาด ณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

หอศิลป(หอศิลป์เจ้าฟ้า)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด