ภาพข่าว: กรมศุลกากรแถลงจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าโคคาอีน มูลค่ากว่า 31 ล้านบาท

ศุกร์ ๐๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๓ ๑๔:๔๕
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร และนางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุลที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรแถลงข่าวกรมศุลกากรจับกุมหญิงไทยลักลอบนำเข้าโคคาอีนผ่านทางท่าอากาศยานดอนเมืองน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 7,865 กรัม มูลค่าประมาณ 31 ล้านบาท ณห้องประชุมอนุมานราชธน กรมศุลกากร คลองเตย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด