วช. และ สกว. ประชุมสัมมนา เรื่อง “งานประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๓๗
ปฎิทินข่าวประชาสัมพันธ์ วช.และสกว

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC)

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เวลา 08.30-16.30 น.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ร่วมจัดงาน ประชุมสัมมนา เรื่อง “งานประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC) ทุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2555 โดยมีหัวหน้าแผนงาน รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์, ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทองและรศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง ม.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ให้กับผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ณ ห้องประชุมแคทลียา 2 โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โดย บริษัท แมสคอท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 02-732-6069-70

อำไพพรรณ นภาสกุลคู (โอ่ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด