เอสซีจี แถลงข่าวผลการดำเนินงานเอสซีจีประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556

จันทร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๖:๐๒
ด้วยเอสซีจี จะจัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานเอสซีจีประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เอสซีจี ร่วมแถลง ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง Kamolthip 2 ชั้น 2 โรงแรม The Sukosol Hotel Bangkok (โรงแรมสยามซิตี้เดิม) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

13.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

14.00 น. คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง แถลง “ผลการดำเนินงานเอสซีจีและบริษัทย่อย ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2556”

ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

15.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด