โครงการเทิดพระเกียรติ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา”

ศุกร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๓๑
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเทิดพระเกียรติ “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา” เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม — วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อิมแพคเมืองทองธานี ฮอลล์ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด