บล. ฟินันเซียฯ จับมือ Kenanga Investment Bank มาเลเซีย จัดสัมมนา “Spotlight on Malaysia” มุ่งให้ความรู้นักลงทุนรายย่อย-สถาบัน พร้อมได้แรงหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ไทย-มาเลเซีย

ศุกร์ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๑๗
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) จับมือกับ Kenanga Investment Bank Berhad ประเทศมาเลเซีย โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯไทยและมาเลเซีย จัดงานสัมมนาสำหรับนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ภายใต้ชื่อ “Spotlight on Malaysia” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ แนะนำ วิเคราะห์ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในประเทศมาเลเซียแก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)หรือ FSS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ Kenanga Investment Bank Berhad ประเทศมาเลเซีย จัดงานสัมมนา “Spotlight on Malaysia” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2556 ณ Exhibition Hall ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 8.30 น.-12.30 น. โดยงานในวันที่ 11 ตุลาคมนี้ จัดขึ้นสำหรับนักลงทุนสถาบัน และจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 12 ตุลาคม โดยในงานสัมมนาครั้งนี้จะนำเสนอหัวข้อ “Malaysia’s Value Proposition” และ “Malaysia Outlook 2014” ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีนักลงทุนสนใจเป็นอย่างมาก งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Mohd Zulkifli Mustafa Executive Vice President of Investor Development

จากตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียเป็นผู้บรรยายภายใต้หัวข้อ “Malaysia’s Value Proposition” และ Mr. Chan Ken Yew Head of Research and Chief Strategist จาก Kenanga Investment Bank Berhad เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Market Outlook 2014”

นอกจากนี้มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียอีก 2 แห่งเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ โดย Mr. Kelvin Ng เป็นวิทยากรรับเชิญจากบริษัท Coastal Contracts Berhad ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเรือและขนส่งทางทะเลแบบครบวงจร โดยมีขนาดมูลค่าตลาดถึง 440.74 ล้านดอลล่าร์สหรัฐร่วมด้วย Mr. Rozaini Mohd Sani จากบริษัท PETRONAS Dagangan Berhad ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท PETRONAS Group ที่ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย PETRONAS Dagangan Berhad เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าปิโตรเลียมอันดับต้นๆของประเทศ มีขนาดมูลค่าตลาดถึง 13,815.93 ล้านดอลล่าร์

“งานสัมมนา “Spotlight on Malaysia” ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองของนักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันที่มีต่อตลาดหุ้นมาเลเซียซึ่งมีความสำคัญ เพราะประเทศ่ไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากการที่อาเซียนเปิดเสรีแล้วเราก็น่าจะเห็นการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคนี้และการเข้าถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ในภูมิภาคนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นดังนั้นทาง FSS จึงเห็นว่าควรมีการเตรียมความพร้อม จึงจัดสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันรู้จักตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียเพิ่มมากขึ้นและเป็นโอกาสในการลงทุนสำหรับนักลงทุนด้วย” นางพรพริ้งกล่าว

เกี่ยวกับ BURSA MALAYSIA BERHAD

Bursa Malaysia เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ได้รับอนุมัติภายใต้มาตรา 15 ของพระราชบัญญัติตลาดทุนและการบริการปี 2007 และเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี 1965 โดย Bursa Malaysia ดำเนินธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเงินแบบครบวงจร อาทิ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ ตราสารทุนต่าง-ประเทศ ตราสารหนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักศาสนาของอิสลาม และให้บริการการลงทุนที่หลากหลายทั่วโลก

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bursa Malaysia ได้ที่ www.bursamalaysia.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด