ผอ.อ.ส.พ. ร่วมประชุมกับ ผวจ. เชียงใหม่

พฤหัส ๑๐ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๓๙
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เข้าร่วมประชุมกับ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมมอบนโยบายและปรึกษาข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นางอรวรรณ ไชยพรหม หัวหน้าส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ได้มอบกล้วยไม้และหนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และได้แนะนำองค์การ สวนพฤกษศาสตร์ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด