ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรม Mini SET JFC 2013 ปลูกฝังวินัยการออมและการใช้จ่ายแก่เยาวชน

พุธ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๓๘
บดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกฝังวินัยการออมและการวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างถูกวิธี “Mini SET Junior Financial Club (SET JFC)” แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนคลองเตยวิทยา และโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย ซึ่งอยู่ในชุมชนรอบข้างตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมกว่า 1,000 คน ผ่านฐานกิจกรรม “รู้หา รู้เก็บ และรู้ใช้” เพื่อเสริมสร้างทักษะการออมและการใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด โดยจะจัดอีก 1 รุ่นที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ในวันที่ 18 พ.ย.นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด