ภาพข่าว: อบรมจิตวิทยาทางสังคม

จันทร์ ๐๗ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๐๘
วัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี จัดอบรมเพิ่มความรู้เทคนิคการไกล่เกลี่ยและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประนีประนอมที่จะปฎิบัติหน้าที่การให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลโดยมีรัชนี แมนเมธี จากสมาคมสายใยครอบครัวมาร่วมบรรยายที่ศาลแขวงนนทบุรีเมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด