ปฏิทินข่าวหน่วยงานราชการประจำวันนี้(4 ตุลาคม 2556)

ศุกร์ ๐๔ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๐๘:๐๐
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556

08.30 น. กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย จัด

พิธีเปิดงาน 50 ปี อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย ณ

โรงแรม พลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

13.00 น. กิตติรัตน์ ปาฐกถาพิเศษงานเสวนาสัญจร “สร้างอนาคตไทย

2020” จ. หนองคาย 4 ตุลาคม ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด