ภาพข่าว: พิธีเปิดนิทรรศการ “The Cooperation: คู่สร้าง (สรรค์)”

จันทร์ ๓๐ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๕:๑๔
อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (ที่ห้าจากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบTCDC เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “The Cooperation: คู่สร้าง(สรรค์)”นำเสนอศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดการใช้งานวัสดุของผู้ผลิตพร้อมเรียนรู้ถึงกรอบวิธีคิดกระบวนการผลิตความมุ่งหมาย และมุมมองต่อการบริโภคที่แตกต่างกันนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทุกด้านได้อย่างลงตัว ทั้งในเชิงการผลิต การใช้งาน และเชิงพาณิชย์ โดยมีชมพูนุท วีรกิตติ (ที่ห้าจากขวา) หัวหน้าฝ่ายศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)และกลุ่มผู้ผลิตวัสดุไทย และกลุ่มนักออกแบบเข้าร่วม ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด