ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์คว้ารางวัล Thailand's Top Corporate Brand Values 2013

อังคาร ๒๔ กันยายน ๒๐๑๓ ๐๙:๐๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีผลการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในกลุ่มสถาบันการเงินเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีมูลค่าแบรนด์ 4 แสนล้านบาท จากผลการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย” ซึ่งเป็นการวัดด้วยเครื่องมือแบบบูรณาการ ทั้งหลักการทางบัญชี การเงิน และการตลาด โดยมี นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ารับรางวัลThailand's Top Corporate Brand Values 2013 จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมตะวันนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด