ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

พุธ ๑๘ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๔:๕๖
เกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (นั่งที่3 -ซ้าย) และภัทรานิษฐ์ ถิระประเสิรฐชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย(นั่งที่4 -ขวา) พร้อมพนักงานโรงแรม ให้การต้อนรับจันทรา อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลากรการท่องเที่ยว (นั่งกลาง) ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดสอบแผนการอบรม/การเรียนการสอน และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมฯ” ของมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ(นั่งที่3 -ขวา) และอาจารย์สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย(ที่2 -ขวา) ร่วมต้อนรับ ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด