ภาพข่าว: สถาบันคุ้มครองเงินฝากไทยต้อนรับ สปป.ลาว...ศึกษาดูงาน

พฤหัส ๑๒ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๕:๑๒
คุณสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) (นั่งด้านขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกองทุนปกป้องผู้ฝาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อศึกษาและดูงานภาพรวมด้านระบบคุ้มครองเงินฝากไทย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด