ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดอ่างทอง

พฤหัส ๐๕ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๕:๑๔
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 3 กันยายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด