ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสิงห์บุรี

พฤหัส ๐๕ กันยายน ๒๐๑๓ ๑๐:๓๒
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด