Gossip News: พีดีเฮ้าส์ มอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 4 ภาค

จันทร์ ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๔๓
ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ 34 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมครั้งที่ 10/2556 โดยวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อันจะเป็นการส่งเสริมให้ เยาวชนได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้สิ่งของที่นำไปมอบให้ ได้แก่ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน, คอมพิวเตอร์, เครื้องเขียน, อุปกรณ์กีฬา, ชุดนักกีฬา ฯลฯ โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการสนับสนุนทั้ง 4 ภาค มีดังนี้

ภาคเหนือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง1 อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ภาคอีสาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

ภาคกลาง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง,จ.ราชบุรี

ภาคใต้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรม อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด, บริษัท วิษณุ เทคโนพลัส จำกัด, บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด ฯลฯ กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 นี้ สนใจร่วมสนับสนุนการศึกษา โทร.0-2996-0940-7

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด