ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ศุกร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๕:๔๑
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่จังหวัดชัยนาทในวันที่ 29 สิงหาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด