ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดนครปฐม

พฤหัส ๒๒ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๐๘
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด