โครงการอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว

พุธ ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๔:๒๘
สมาคมสายใยครอบครัวเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับ ผู้อยู่กับโรคจิตเวช ทำงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้อยู่กับโรคจิตเวชทั้งที่เป็นผู้ป่วย และผู้ดูแลโดยไม่หวังผลกำไร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินโครงการต่างๆหลายโครงการ หนึ่งในโครงการนั้นคือ โครงการอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับผู้อยู่กับโรคจิตเวชและผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันจากวิทยากร ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดี ในสังคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคจิตเวช การบำบัดรักษา ทักษะการสื่อสาร เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน การรับมือกับภาวะวิกฤต การดูแลตนเอง การหายป่วยและการรักษาสิทธิแก่ตนเองและสังคมโดยรวม

ขณะนี้ทางสมาคมสายใยครอบครัวได้เปิดรับสมัครการอบรม รุ่นที่ 28 ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ถึงวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 — 12.00น.)

ผู้สนใจขอรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ สมาคมสายใยครอบครัว (ตึกกายภาพบำบัดชั้น 2 )โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ ติดต่อ โทร 02-5287821 , 086-300-6074 เวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด