ภาพข่าว: “กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม สนับสนุนฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย”

ศุกร์ ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๑๕
สนธยา คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม พร้อมด้วย เอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการจัดทำโครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 โดยกองทุน “ตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพื่อฟื้นฟูโบราณสถานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของชุมชน โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลฟื้นฟู จำนวน 12 แห่ง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี และลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด